­

Risultati prova sociale Lido Locarno 12.12.20

 

Partecipanti prova Sociale NSL dicembre 2020  
                       
2009 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Zeolla Aurora no no 22.9 24.4 28.6 23.0  
Lanini Lavinia no no 22.0 24.0 25.4 19.9  
                       
                       
                       
2010 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Asietti Cecilia no no 18.2 21.2 22.6 16.8  
Donati Kaito no no 27.6 29.8 27.9 19.5  
Merkert Niklas no no 24.4 23.5 30.0 19.1  
Raineri Matthew no no 25.0 22.2 27.3 19.9  
Ricciardi Giorgia no no 22.6 22.0 26.7 18.4  
Sartori Malick no no 26.0 25.2 28.5 20.1  
Valli Teo no no 23.3 24.0 24.9 19.1  
                       
                       
2011 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Fiabane Gian no no 20.9 23.0 24.5 18.4  
Fiabane Leandro no no 19.7 22.2 24.4 17.3  
Greatti Paride no no 22.3 22.6 28.2 19.5  
Losa Leana no no 28.0 23.0 28.2 19.1  
Salzmann Elias no no 18.7 20.0 23.6 17.3  
Bianchi Vanessa 33.0 no no 25.3 29.2 22.4  
Chietti Lisa 35.7 no no 28.8 30.8 24.0  
D'Ambrosio Jacopo 38.9 no no 28.2 32.6 25.0  
Paiva Alves Tiziano 32.3 no no 25.3 31.1 22.8  
Raineri Marvin 41.9 no no 29.2 10° 33.0 25.9 10°  
Verrillo Gerardo 36.0 no no 27.6 33.6 10° 25.9 10°  
Martinelli Viola 33.3 no no 26.6 33.6 10° 22.9  
                       
                       
2012 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Asietti Virginia 25.4 no no 23.2 29.2 19.5  
Canepa Samuel 30.5 no no 24.5 30.4 21.5  
Ferrari Maelie 27.8 no no 22.1 27.0 19.9  
Veletta Gabriel 31.4 no no 26.0 31.1 21.7  
Caterina Nathan 40.8 no no 33.7 41.7 28.1  
Leale Stefano 37.6 no no 32.5 41.7 27.3  
                       
                       
2013 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Pellanda Esmeralda 32.3 no no 27.6 31.1 22.1  
                       
                       
                       
2014 G.be Delfino Classifica Delfino Classifica Dorso Classifica Rana Classifica Stile Classifica  
Raineri Sophie 39.6 no no 37.4 44.3 35.9  

 

­